Kód: 195 | Značka: Farma Trněný Újezd

Vepřová krkovice bez kosti

599 Kč / kg
Skladem

Vepřová krkovice bez kosti, chlazená, vakuově balená, Farma Trněný Újezd, 1 balení cca 0,5 kg

 

Vakuově balená, chlazená vepřová krkovice bez kosti z ekologicky hospodařící rodinné Farmy Trněný Újezd.

Uvedená cena je za 1 kg a výsledná cena bude stanovena dle aktuální hmotnosti balíčku.

Minimální trvanlivost a způsob skladování jsou uvedeny na obale.

Země původu: ČR

Vítejte na naší farmě
 

Od dubna 2011 je celá farma registrovaná dle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Na dodržování pravidel ekologického chovu zvířat a rostlinné výroby u nás dohlíží Certifikační společnost KEZ o.p.s. První BIO certifikát nám vystavila v roce 2013 a každoročně jej obnovuje.

Hospodaříme na 220 ha půdy, přičemž zhruba polovinu tvoří orná půda a polovinu travní porosty. Zabýváme se chovem masných plemen skotu, ovcí, prasat a drůbeže, a chovem a ustájením koní. Trvalé travní porosty slouží převážně jako pastviny pro naše zvířata a jako zdroj sena a senáže. Na orné půdě pěstujeme pšenici, oves, ječmen, kukuřici a brambory. Vlastní rostlinnou produkcí si tak zajišťujeme většinu krmiv. Kvalita je ve všech ohledech pro nás na prvním místě.

VIZE

Majitel farmy Radim Holovský říká: "Ekologie je pro mě výzva a chci dokázat její funkčnoset ve srovnání s konvencí."

Naší vizí je soběstačnost. Prodejem a zásobováním našimi produkty obsáhneme region našeho blízkého okolí. Zvelebíme areál farmy a zřídíme krámek pro prodej ve dvoře. Chceme být spolehlivým a stabilním partnerem a dodavatelem.

MISE

Dbáme na kvalitní a důstojný život našich zvířat. Nabízíme kvalitní produkty za dostupné ceny. Klíčem pro jejich výběr jsou potřeby našich zákazníků a jejich spokojenost. Soustředíme se zejména na maloodběratele, v menší míře dále na prodejní partnery a restaurace. Prodáváme na farmářských trzích v Praze a okolí, vyřizujeme individuální objednávky u nás na farmě a poskytujeme zákaznický servis.

STYL

Přímočarý, pravdivý, etický.


Naše ovce Naše krávy - jaro 2012 Husy a housata - jaro 2012 Koně - jaro 2012
 
Historie
 

Dle dochovaných archivních záznamů a rodokmenu se rodina Holovských zabývá zemědělstvím již několik staletí. Od počátku dvacátého století část rodiny hospodaří v Trněném Újezdě. V té době také došlo k největšímu rozvoji statku, kdy byla provedena celková rekonstrukce a výstavba nových hospodářských budov. Před druhou světovou válkou patřilo ke statku okolo 40 ha zemědělské půdy. Rodina se zabývala zemědělskou prvovýrobou, provozovala cihelnu a věnovala se také chovu dostihových koní plemene anglický plnokrevník.

V padesátých letech došlo k zabrání veškerého majetku a vzniku státního statku. Část rodiny byla v té době i vězněna.

Rodina získala zpět veškerý nemovitý majetek v roce 1990. Následně probíhaly soudy o vydání zabaveného movitého majetku a náhradu škody, způsobené na nemovitostech. V roce 1995 obhospodařovala přibližně 80 ha půdy. Do tohoto roku se také zabývala chovem krav a produkcí mléka. V roce 1995 došlo k výraznému zhoršení situace na trhu s mlékem, krachují mlékárny a farma eviduje vysoké položky za dodané mléko. Na tuto situaci farma reaguje přechodem na rostlinnou výrobu. Od pozemkového fondu si pronajala další pozemky a rozrůstá se na současných 240 ha půdy. Farma se zaměřila především na jednostrannou produkci obilí a řepky. Takto pojatá rostlinná výroba fungovala na farmě až do roku 2010. Od roku 2010 zároveň docházelo k částečnému zatravňování menších neúrodných celků orné půdy a jejich převodu na trvalé travní porosty. Na travních porostech se začal chovat skot bez tržní produkce mléka a později i koně. Důvody, které vedly ke změně zaměření byly nejen ekonomické. V tomto rozhodnutí se promítnul především přístup mladší generace, syna dosavadního farmáře Ing. Radima Holovského. Syn Radim Holovský ml. právě v současnosti řídí farmu a je jejím majitelem.

Vzhledem k tomu, jak v posledních letech dochází k významnému snižování kvality většiny produktů a zvyšuje se poptávka po kvalitních, neanonymních potravinách, vznikla nová idea produkovat kvalitní maso a snaha dostat se až ke konečnému spotřebiteli. V roce 2011 tak celá farma vstupuje do režimu ekologického hospodářství a zaměřuje se na produkci širokého sortimentu kvalitního masa.